Schrijf je in voor de nieuwsbrief

View our privacy policy and termen

Vragen? Check het spraakballonetje hieronder voor onze klantenservice en FAQ

Algemene Voorwaarden Tenue Préférée

Gegevens van de firma:

Tenue Préférée bvba.
Maatschappelijke zetel: Mechelsesteenweg 321, 3020 Herent
Uitbatingsadres: Mechelsestraat 47, 3000 Leuven
KBO nummer: 664.772.573
BTW nummer: BE0664.772.573
RPR Leuven
Rekeningnummer: IBAN BE13 7360 3128 0039 - BIC KREDBEBB

Contactgegevens
Email: [email protected]
Telefoon: 016/92.06.48

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via de website www.tenuepreferee.be. Deze website is eigendom van Tenue Préférée bvba, Mechelsesteenweg 321, 3020 Herent, met ondernemingsnummer BE0664.772.573 en R.P.R. Leuven (hierna: ‘Tenue Préférée’).

2. EEN BESTELLING PLAATSEN

Om Producten te kunnen bestellen op www.tenuepreferee.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
 • U bent ten minste 18 jaar oud;
 • Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING

Bestellingen geplaatst via www.tenuepreferee.be zijn niet bindend voor Tenue Préférée. Zij worden slechts bindend voor Tenue Préférée nadat we uw bestelling hebben geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen. Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

 • Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.tenuepreferee.be of er op de website www.tenuepreferee.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;
 • Het bestelde product toch niet beschikbaar blijkt te zijn (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);
 • De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
 • Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
 • Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKKOSTEN EN BTW

De prijzen vermeld op www.tenuepreferee.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.tenuepreferee.be. Niettegenstaande wij www.tenuepreferee.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.tenuepreferee.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst. De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. Meer informatie ivm verzending zie verzendkosten. 

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN

Tenue Préférée garandeert niet dat alle producten die op de website www.tenuepreferee.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. Tenue Préférée behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen. We proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren. U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten. In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN

De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

7. BETALING

Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met Mollie. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van www.tenuepreferee.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. We leveren de producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

8. TERUGGAVEBELEID

Elke aankoop kan binnen de 14 dagen geretourneerd worden via volgende procedure:

 1. Contacteer ons via [email protected] en vermeld je ordernummer, de goederen die je wenst te retourneren en de reden waarom je wenst te retourneren. Vermeld ook of je het bedrag van de waarde van de goederen wenst te ontvangen in geld of in de vorm van een waardebon voor gebruik in Tenue Préférée. Indien u het bedrag wenst te ontvangen in geld, vermeld dan ook duidelijk je rekeningnummer.
 2. Stuur de goederen ongedragen & in de originele verpakking terug op naar Tenue Préférée Mechelsestraat 47, 3000 Leuven.
 3. Binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen bezorgen we je een waardebon of storten we het geld terug. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

U kan volgens artikel VI.49 van het wetboek economisch recht ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor Tenue Préférée geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze algemene voorwaarden zijn vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze algemene voorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.

10. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.tenuepreferee.be, kunt u per e-mail ([email protected]) of telefoon (+32 16 92 06 48) contact opnemen met ons van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.30 en 18.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd voor geschillen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de Rechtbanken voor te leggen.


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »